KIMIA ITU MENARIK

Anda tetamu comel yang ke :

Tarikh islam

Ahad, 25 April 2010

PENAMAAN ISOMER ALKENA


PENAMAAN ISOMER ALKENA

Langkah-langkah berikut digunakan untuk menamakan isomer ini.

Langkah 1:
Pilih rantai karbon terpanjang yang mempunyai ikatan ganda
dua sebagai ikatan alkena induk.
C - C - C = C
l
C
Betul : 5 atom karbon
Langkah 2 :
a)Tentukan kedudukan ikatan ganda dua
b)Nomborkan atom karbon bermula dari hujung rantai yang akan
memberi nombor terkecil bagi atom karbon yang
mengandungi ikatan ganda dua.Langkah 3 : Nyatakan bilangan dan kedudukan kumpulan alkil.Pada
kedudukan terdapat kumpulan metil.
Langkah 4 : berikan nama alkena. tu jee... mudah kan?

CONTOH :
Tiada ulasan:

Catat Ulasan