KIMIA ITU MENARIK

Anda tetamu comel yang ke :

Tarikh islam

Rabu, 21 April 2010

ringkasan Kumpulan Homolog


Sebatian carbon
1. Pembakaran lengkap sebatian organic dalam oksigen berlebihan menghasilkan karbon dioksida,CO2 dan air
2. Hidrokarbon ialah sebatian organic yang mengandungi unsure karbon dan hydrogen sahaja.

  Isomerism
 1.   Isomerisme ialah fenomena di mana dua atau lebih molekul mempunyai jenis dan bilangan atom yang sama tetapi susunan atom yang berbeza.
2.       Isomer-isomer ialah dua atau lebih molekul yang mempunyai  formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza.     
              
   Alkana
1.Alkana ialah suatu siri homolog bagi hidrokarbon tepu dengan formula am CnH2n+2dengan n = 1,2,3,4…..
2. sifat fizik alkana seperti takat lebur, takat didih dan ketumpatan adalah rendahtetapi semakin meningkat secara beransur-ansur apabila bilangan atom  karbon per molekul semakin meningkat.
3. Alkana terbakar dalam udara berlebihan menghasilkan karbon dioksida,CO2 dan air
4.Alkana menjadi tindak balas penukargantian dengan klorin atau bromine dengan kehadiran cahaya matahari atau cahaya ultralembayung


    Alkena
1.alkena ialah suatu siri homolog bagi hidrokarbon tak tepu dengan formula am C nH2ndengan n=2,3,4,….
2. Sifat fizik alkena seperti takat lebur,takat didih dan ketumpatan adalah rendahtetapui semakin meningkat secara beransur-ansur apabila bilangan atom karbon per molekul semakin meningkat.
3. Alkena terbakar dalam udara berlebihan menghasilkan karbon dioksida, CO2 dan air
4. Alkena menjalani  tindak balas penambahan dengan bromine,klorin,kalium manganat(VII) berasid,hydrogen,hydrogen halida dan air serta  mengalami tindak balas pempolimeran.
5.Alkena menyahwarnakan  warna ungu kalium manganat(vii) berasid manakala alkana tidak bertindak balas dengan kedua dua reagen itu.
   
    Alcohol
     1.Alkohol ialah suatu siri homolog dengan formula am CnH2n+1COOH di mana nilai n=1,2,3,……
     2.Ethanol disediakan melalui
·         Penapisan karbohidrat oleh yis
·         Tindak balas etena dengan stim
3.       Alkohol terbakar dengan lengkap dalam udara berlebihan menghasilkan karbon dioksida COair dan haba.
4.       Pengoksidaan alcohol menghasilkan asid karboksilik  yang sepadan
5.       Pendehidratan alcohol menghasilkan alkena yang sepadan dan air


Asid karboksilik  
1.       Asid karbosilik ialah suatu siri homolog dengan formula am CnH2n+1COOH di mana n=1,2……
2.       Asid karbosilik bersifat asid dalam air, maka dapat bertindak balas dengan besw, karbonat logam, dan logam reaktif untuk membentuk garam.
3.       Asid karbosilik bertindak balas dengan alcohol dengan kehadiran mankin asi sulfurik  pekat dalam keadaan panas untuk menghasilkan ester dan air. Tindak balas ini digelar pengesteran


Ester
1.       Ester ialah suatu siri homolog dengan formula am 
                                                           CnH2n+1COOmH2m+1=0,1,2,3,……. 
                                                                Dan m= 1,2,3…..
2.       Ester ringkas berbau wangi tetapi ester kompleks kurang berbau.
3.       Ester digunakan sebagai perisa, bahan pengawet dan pelarut organic.
4.       Ester tidak larut dalam air kecuali metal metanoat dan kurang tumpat daripada air.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan